Ιστορία

Σκοπός

Σκοποί του Σωματείου είναι:

I. Η διατήρηση άσβεστης της μνήμης της ηρωίδος Λέλας Καραγιάννη και προβολή της φιλοπατρίας και του εθνικού έργου της προς παραδειγματισμό και πηγή έμπνευσης εθνικών αγαθοεργιών για τις επόμενες γενεές των Ελλήνων.

 

II. Η ανάλυση και η προβολή της τεράστιας χαρισματικής προσωπικότητάς της, η οποία εκδηλωνόταν ήδη πριν τον πόλεμο του 1940, με ένα μνημειώδες ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο, το οποίο αποτελεί ιστορική παρακαταθήκη για τους νεώτερους Έλληνες.

 

ΙΙΙ. Η διατράνωση της αταλάντευτης πίστης της Λέλας Καραγιάννης στις αναλλοίωτες και διαχρονικές αξίες της ζωής όπως Ελευθερία Δημοκρατία, Φιλοπατρία, Δικαιοσύνη και υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αγάπη για τον συνάνθρωπο, καθώς και το δικαίωμα κάθε Έθνους να ζει ελεύθερο και να μάχεται για τα ίδια υψηλά ιδανικά για τα οποία η ηρωίδα αγωνίστηκε και οδηγήθηκε στο μαρτυρικό αλλά ηρωικό της θάνατο.

 

IV. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας, ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των μελών του Σωματείο και άλλων φορέων γύρω από το όνομα και τη δράση της ηρωίδος Λέλας Καραγιάννη.

 

V. Επαγρύπνηση για την διατήρηση αναλλοίωτων των ιστορικών γεγονότων, κυρίως με την δράση της ηρωίδας από παραποιήσεις προς όφελος προσωπικών συμφερόντων.

 

VI. Συνεργασία με όλους τους Δήμους της Ελλάδος, των Αρχών αυτής και οποιονδήποτε άλλων φορέων εντός και εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας.

 

VII. Διατήρηση Επικοινωνίας και Συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων, ως τον θεσμικό φορέα, που τελεί υπό την Αιγίδα του ετησίως εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για την Εθνική ηρωίδα.