Εκδήλωση Μνήμης Αθήνα 2014

Εκδήλωση Μνήμης Λέλας Καραγιάννη
στην Αθήνα 19 Οκτώβρη 2014