Εκδήλωση Μνήμης Χαλκίδα 2013

Εκδήλωση μνήμης Λέλας Καραγιάννη
στη Χαλκίδα 2013