Κατάθεση Στεφάνου Αγν. Στρατιώτη 2014

Κατάθεση στεφάνου Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη
30 Νοεμβρίου 2014